ششم آذر در آينه تاريخ معاصر ايران

امروز پنج شنبه ششم آذر 1393 هجري خورشيدي، چهارم صفر 1436 هجري قمري و بيست و هفتم نوامبر 2014 ميلادي است. 71 سال پيش در چنين روزي، کنفرانس تهران با حضور رهبران سه کشور متفقين (آمريکا، انگليس و شوروي) در تهران آغاز به کار کرد.

الزام اتحاديه‌هاي صنفي به واريز حداقل حقوق و مزاياي يک نفر بازرس به مجمع امور صنفي به ازاء هر پانصد عضو

رأي شماره 1046 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره1 ماده 7 فصل دوم آيين‌نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي مبني بر الزام اتحاديه‌هاي صنفي به واريز حداقل حقوق و مزاياي يک نفر بازرس به مجمع امور صنفي به ازاء هر پانصد عضو

تعيين الويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش

در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به هماهنگي به عمل آمده في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي کشور

کتاب قانون نظام صنفي با مجوز مجلس شوراي اسلامي به چاپ رسيد

کتاب قانون نظام صنفي به انضمام برگزيده اي از قوانين تدوين حسين طاهر محمدي با مجوز مجلس شوراي اسلامي به چاپ رسيد

نکاتي چند از قوانين و مقررات آرشیو